Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku