Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2019 roku