Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej z dnia 5 grudnia 2019 r.