Uchwały Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej z dnia 22.10.2018 roku