Uchwały Zgromadzenia Sędziów Apelacji Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r.