Uchwały Zgromadzenia Sędziów SA w Krakowie z 16 kwietnia 2018