Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 roku, w sprawie IIIPO 7/18