1. Beata MORAWIEC – Prezes Zarządu Głównego
  2. Beata DONHOFFNER-GRODZICKA
  3. Irena KAMIŃSKA
  4. Aleksandra KIERSNOWSKA-TYLEWICZ
  5. Anna KORWIN-PIOTROWSKA
  6. Dominik CZESZKIEWICZ
  7. Waldemar ŻUREK