Forum Współpracy Sędziów

FWS

Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce.

W skład Forum wchodzi kilkuset sędziów wybranych w sądach w całej Polsce. Forum będzie stałą konferencją umożliwiającą debatę nad zmianami wymiaru sprawiedliwości.

 

Zapraszamy wszystkich sędziów do udziału w Forum Współpracy Sędziów.

Strona internetowa FWS znajduje się pod adresem forumfws.eu.