Zapraszamy wszystkich sędziów do udziału w Forum Współpracy Sędziów.

W skład Forum wchodzi kilkuset sędziów wybranych w sądach w całej Polsce. Forum będzie stałą konferencją umożliwiającą debatę nad zmianami wymiaru sprawiedliwości.

Strona internetowa FWS znajduje się pod adresem forumfws.eu.

Forum dostępne jest pod adresem http://fws.iustitia.pl/index.php.