Zarząd główny

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes Zarządu Głównego

Anna KORWIN-PIOTROWSKA

Wiceprezes

Waldemar ŻUREK

Członek Zarządu

Beata DONHOFFNER-GRODZICKA

Członek Zarządu

Grzegorz GAŁA

Członek Zarządu

Maciej GŁOWACZ

Członek Zarządu

Magdalena NIEMIEC