Przewodniczący Rady Programowej:
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – Bohdan Zdziennicki

Członkowie Rady:
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu – Anna Czapracka
Sędzia Sądu Najwyższego – Katarzyna Gonera
Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku – Tomasz Kałużny
Sędzia Sądu Najwyższego – Dariusz Świecki