Rada programowa

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący Rady

Bohdan ZDZIENNICKI

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Członek Rady

Anna CZAPRACKA

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Członek Rady

Katarzyna GONERA

Sędzia Sądu Najwyższego

Członek Rady

Tomasz KAŁUŻNY

Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

Członek Rady

Dariusz ŚWIECKI

Sędzia Sądu Najwyższego