Międzynarodowi prawnicy zaniepokojeni gwałtownie pogłębiającym się kryzysem rządów prawa w Polsce

 

Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ), działające w jej ramach Centrum na rzecz Niezależności Sędziów i Prawników (CIJL), a także Komisarze i Honorowi Członkowie ICJ wyrazili zaniepokojenie gwałtownie pogłębiającym się kryzysem rządów prawa w Polsce.

ICJ to międzynarodowa organizacja, której członkami jest 60 wybitnych sędziów i prawników z całego świata, która promuje i stoi na straży ochrony praw człowieka. ICJ, utworzona w 1952 r., ma na celu zapewnienie skutecznego wdrażania międzynarodowych standardów praw człowieka na świecie. Ponadto, ICJ działa na rzecz realizacji gwarancji niezależności sądownictwa i zawodów prawniczych. Od 2017 r., ICJ zajmuje krytyczne stanowisko w sprawie reform sądownictwa w Polsce, wskazując że reformy te są bezpośrednim zagrożeniem dla praworządności w Polsce. W swoich dotychczasowych oświadczeniach ICJ wskazywał, że działania władzy ustawodawczej podważające niezależność sądownictwa w Polsce są niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski. ICJ podnosił, że tzw. reformy sądownictwa w Polsce przyznają władzy ustawodawczej i wykonawczej nadmierny wpływ na wymiar sprawiedliwości i coraz częściej wykazują głębokie lekceważenie dla praw człowieka i praworządności. ICJ domagał się, żeby polskie władze zaprzestały prowadzenia postępowań dyscyplinarnym przeciwko sędziom, którzy publicznie krytykują reformy sądownictwa, osłabiające niezależność sądownictwa w Polsce.

W tym tygodniu Komisarze i Honorowi Członkowie ICJ ponownie zabrali głos w sprawie Polski i wydali oświadczenie, w którym potępiają gwałtownie nasilający się kryzys praworządności po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy represyjnej.

Komisarze i Członkowie Honorowi ICJ przypominają, że zasada podziału władz i niezależność wymiaru sprawiedliwości są obecnie poważnie zagrożone. Podobnie, zdaniem ICJ, bezpośrednio zagrożone są wolność słowa i prawo sędziów do zrzeszania się.

W opinii ICJ, sędziom, również Sądu Najwyższego, nieustannie grożą ataki ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej. ICJ wielokrotnie podnosił, że bezpodstawne postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom i działania państwa ograniczające niezależność sądów godzą w istotę podziału władzy.

ICJ wzywa polskie władze do wycofania się wycofania się z reform sądownictwa pod od 2015 r. oraz instytucje UE do przyspieszenia procedury z art. 7 TUE, która może prowadzić do pozbawienia prawa głosu w procesie decyzyjnym UE krajów, które zagrażają praworządności.

 

Link do oświadczenia ICJ:

Poland: judges and lawyers from around the world condemn rapidly escalating rule of law crisis