Year: 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. działań CBA podejmowanych wobec sędziego Żurka

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie Sędziego [...]

Stowarzyszenie odpowiada na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości ws. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Stowarzyszenia na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 XII [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie działań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Stowarzyszenia ws.  działań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wobec rozprawy Józefa [...]

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie projektu zmian w USP

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie proponowanychi zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów [...]

Wywiad z sędzią Benedykiem o planach Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapraszamy do zapoznania się z [...]

Rozmowa Prezes Stowarzyszenia w TOK FM

Zapraszamy do przesłuchania [...]

Sprawa odwołanej Pani Sędzi – THEMIS pyta Ministra Sprawiedliwości

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości. [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 września 2016 r.

Jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom wpływania przedstawicieli władzy wykonawczej na [...]

Prezes Stowarzyszenia w programie „Tak jest”

Zapraszamy do zapoznania się w [...]

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów

Sędziowie uczestniczący w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów zwracają uwagę opinii publicznej na istotną dla każdego obywatela rolę władzy sądowniczej [...]