Year: 2019

Zaproszenie na Marsz Tysiąca Tóg w dniu 11 stycznia 2020 roku w Warszawie

  Szanowni przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych! Spotkajmy się ubrani w togi na Marszu Tysiąca Tóg 11 stycznia 2020, o godzinie 15.00 w [...]

Letter from the National Prosecutor to the subordinate prosecutors

REPUBLIC OF POLAND                                                                 [...]

Declaration of the First President of the Supreme Court, Warsaw, 17 December 2019

  SUPREME COURT of the Republic of Poland   Warsaw, 17 December 2019       Declaration of the First [...]

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.

SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 17 grudnia 2019 r. Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zaledwie kilka dni temu [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 15.12.2019 roku

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko zmianom w ustawie o sądach powszechnych zawartych w projekcie wniesionym do Sejmu w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku, [...]

COMMUNICATION of the Disciplinary Commissioner of the Ordinary Court Judges, Warsaw 12 December 2019

   DISCIPLINARY COMMISSIONER OF THE ORDINARY COURT JUDGES   Warsaw, 12 December 2019   COMMUNICATION of the Disciplinary Commissioner of [...]

Wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa.

29 listopada 2019 r. w Paryżu, Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekan [...]

Open Letter to the President of the European Commission regarding Poland’s disciplinary regime for judges and the urgent need for interim measures in Commission v Poland (C-791/19)

  Open Letter to the President of the European Commission regarding Poland’s disciplinary regime for judges and the urgent need for interim measures [...]

List otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce i konieczności pilnego zarządzenia środków tymczasowych w sprawie Komisja przeciwko Polsce (C-791/19)

Od momentu wszczęcia przez Komisję Europejską, w kwietniu 2019 r., trzeciego postępowania dotyczącego powtarzających się ataków polskich władz na [...]

Full content of the oral justification of the Supreme Court judgment in connection with the CJEU ruling

Full content of the oral justification of the Supreme Court judgment in connection with the CJEU ruling 6 December 2019, 15:27 more “The independence [...]