Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.