Year: 2012

Komunikat Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie wykonania przez Policję nakazu Sądu Rejonowego w Opolu zatrzymania Joanny W. ? matki dwójki dzieci.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wyraża stanowczy sprzeciw wobec ulegania przez najwyższe organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez Pana Premiera [...]

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 7 października 2012r. w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wyraża sprzeciw wobec podpisania w dniu 5 października 2012r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia [...]

Stowarzyszenie Sędziów Themis krytycznie o zniesieniu 79 sądów

Stowarzyszenie Sędziów Themis skrytykowało w przesłanym w niedzielę PAP oświadczeniu rozporządzenie o zniesieniu 79 sądów rejonowych, [...]

Ile rządu nad sądami

Artykuł z Gazety Wyborczej z 26.09.2012 r. Sądy powszechne powinny być niezależne - jak sądownictwo administracyjne. Nad tymi sądami nadzór [...]

Sposób na sędziego – 21.09.2012 r.

Artykuł z Rzeczypospolitej z 21.09.2012 r. Sędzia nie da się podporządkować bez wyrzucenia na śmietnik frazesów o państwie prawa, bo [...]

Badanie dotyczące pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji pilotażowego projektu badawczego dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest [...]

Pilotaż badania dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej (streszczenie wyników)

Od stycznia do czerwca 2012 roku INPRIS ? Instytut Prawa i Społeczeństwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS i Sądem Okręgowym [...]

Notatka ze spotkania z Ministrem

Dnia 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami [...]

Trybunał będzie miał co robić

Artykuł z 12.01.2012 r. - Prawnik DGP nr 12 (3150) gazetaprawna.pl [...]