Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 7 października 2012r. w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych