Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 15.12.2019 roku