Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 03.09.2018 roku w sprawie przeniesienia SSO Waldemara Żurka

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, w związku z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, dotyczącą przeniesienia sędziego Waldemara Żurka – wbrew jego woli – do innego wydziału, oświadcza, że decyzja ta została podjęta w sytuacji braku stosownej opinii Kolegium SO.

Jest to kolejny przejaw lekceważenia przepisów prawa oraz resztek likwidowanej samorządności sędziowskiej, która stoi na straży niezależności sądów.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 31 lipca 2018 roku i oświadcza, że udzieli pełnego wsparcia zarówno sędziemu Waldemarowi Żurkowi, jak i każdemu sędziemu który padnie ofiarą systemowych lub osobistych szykan.