Materials in English

Statement of the judges of the Court of Appeal in Warsaw of 16 Jan 2023 on the refusal to enforce an interim measure ordered by the ECtHR

Oświadczenie sędziów orzekających w SA w Warszawie z 16.01.2023 [...]