Miesiąc: Listopad 2013

Stanowisko THEMIS do TK

Warszawa, 21 października 2013 r. dot. K 31/12 Trybunał Konstytucyjny Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS [...]

Pismo do przewodniczącego składu TK

Warszawa, 21 października 2013 r. dot. K 31/12 Pan Prezes Andrzej Rzepliński Przewodniczący składu Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zwraca się [...]

Skutki uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r.

Stan faktyczny 10 października 2013 r. na stronie internetowej Sądu Najwyższego (SN) udostępnione zostało uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN [...]