Miesiąc: Kwiecień 2016

Uchwała Programowa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2016 roku

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla żądań publikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wzywa do [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uznają za naruszającą fundamenty państwa prawa treść pisma z dnia 5 [...]