Uchwała Programowa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2016 roku