Year: 2017

List Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Małgorzaty Gersdorf do Stowarzyszenia Sędziów Themis.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem, nadesłanym przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z okazji Walnego Zgromadzenia Sędziów Themis. List [...]

Uchwała Walnego Zgromadzenia Sędziów Themis

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Walnego Zgromadzenia sędziów Themis.   UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS Z [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do Sędziów

Zapraszamy do zapoznania się z Apelem Stowarzyszenia Sędziów Themis, uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Sędziów 26 Marca 2017 roku. APEL DO SĘDZIÓW - [...]

Artykuł Prezes Stowarzyszenia, Sędzi NSA Ireny Kamińskiej

Zapraszamy do zapoznania się artykułem, który dla "Rzeczypospolitej" napisała Prezes Stowarzyszenia, Sędzia Irena [...]

Opinia Stowarzyszenie Sędziów Themis o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 roku).

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Stowarzyszenia Sędziów Themis o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, [...]

Wywiad z Sędzią Benedykiem

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzony przez Nową Trybunę Opolską z Rzecznikiem Stowarzyszenia, Sędzią Jarosławem [...]

Wywiad z Sędzią Ireną Kamińską, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z  Panią Prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis Ireną Kamińską o reformach Ministra [...]

Odpowiedź Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS na publikacje prasowe dotyczące jawności oświadczeń majątkowych sędziów

Zapraszamy do zapoznania się z ODPOWIEDZIĄ NA PUBLIKACJE PRASOWE W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH [...]