Spotkajmy się 16 lipca aby wyrazić swój sprzeciw wobec ustaw o Sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym