Miesiąc: Sierpień 2018

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich Iustitii i Themis w sprawie naboru do Sądu Najwyższego

Zgodnie stwierdzamy, że procedura konkursowa do Sądu Najwyższego jest nieważna. Będziemy wspierać tych, którzy będą kwestionować status organu [...]

There are times when history goves us a choice, write Polish NGOs to President Andrzej Duda

Dear Mr. President, In the coming few hours, you will receive applications for appointing political judges of the Supreme Court.  Participation in these [...]

Wspólny apel organizacji pozarządowych do Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie, w najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 16.08.2018 roku

Apel o wprowadzenie losowego przydziału spraw w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym Forum Współpracy [...]

Oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym zaniepokojeniem, kierując się troską o zachowanie porządku konstytucyjnego państwa, pragnie odnieść [...]

Uchwała nr 4/18 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Z głębokim zaniepokojeniem odnotowujemy ostatnie wystąpienia przedstawicieli władzy wykonawczej podważające po raz kolejny niezależność władzy [...]

Uchwała nr 3/18 z dnia 27 lipca 2018 r. Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w ustawie z 20 lipca [...]

The position of the Association of Judges „Themis” on the Supreme Court request for a CJEU preliminary ruling of 2 August 2018

The Association of Judges, “Themis”, fully supports the position of the Supreme Court of 2 August 2018 contained in the order in the case of case reference [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 2 sierpnia 2018 roku

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r. Opinie KOS (3/2018) Odmowa przekazania przez Przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa odwołań złożonych przez [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 25 lipca 2018 roku

Warszawa, 25 lipca 2018 r. Opinie KOS (2/2018) Sytuacja Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent [...]