Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 16.08.2018 roku