Miesiąc: Lipiec 2019

Position of the Association of Judges, THEMIS, on the refusal to execute a final judgment of the Supreme Administrative Court of 28 June 2019

The right to public information, which is guaranteed in Article 61, para. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, is one of the most important rights [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w przedmiocie odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 roku

Prawo do informacji publicznej zagwarantowane w art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najważniejszych praw przysługujących [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2019 roku wyrażająca sprzeciw wobec działań podejmowanych wobec Prokuratora Mariusza Krasonia

Warszawa, 8 lipca 2019 r.   Opinie KOS ( 20(7)/2019) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2019 roku, w sprawie Sędziego Łukasza Bilińskiego

Warszawa, 6 lipca 2019 r.   Opinie KOS ( 19(6)/2019)   Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu [...]

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 roku

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich dr [...]

Uchwała Zgromadzenia apelacji krakowskiej z dnia 28 czerwca 2019roku

Uchwała Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej podjęta w dniu 28 czerwca 2019 r. My, sędziowie apelacji krakowskiej - w poczuciu [...]

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara

Warszawa, 1 lipca 2019 r.   OŚWIADCZENIE Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa [...]