Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w przedmiocie odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 roku