5 Stowarzyszeń sędziowskich popiera słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych