Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.