Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2023 roku