Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie sytuacji sędziów i prokuratorów w Afganistanie