Granica, po przekroczeniu której przestanie istnieć trójpodział władzy, jest cienka [rozmowa]