Gazeta wyborca publikuje usunięte uchwały SO w Kielcach