I Międzynarodowe Forum Adwokatury w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 października 2022 roku.