List KOS w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym