Opinia 13/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 22 grudnia 2018 roku