Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE na temat projektu ustawy o KRS