Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości 21(8)/2019 w sprawie ostatnich wydarzeń w Ministerstwie Sparwiedliwości