Opinia Stowarzyszenia Sędziów Themis do projektu o ustawie o jawności życia publicznego