Opinia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w przedmiocie projektu z dnia 17 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Praw