Opinia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie projektu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012r. zmiany ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa