Opinia 12/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 13.12.2018 roku