Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r.