Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z listem Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii