Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis z 15 marca 2023 r.