Oświadczenie Zarządu Themis w związku z pismem Pana Bogdana Święczkowskiego z dnia 28 października 2020 roku