Pilotaż badania dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej (streszczenie wyników)