Pismo Zarządu ENCJ z dnia 8 sierpnia 2019 roku, wzywające polski parlament do podania do publicznej wiadomości list poparcia członków obecnego KRS, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.